Prohlášení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) představuje reformu ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie. Obecné nařízení zasáhne většinu oblastí života státu a hospodářství, které podléhají právu EU (v podstatě s výjimkou činnosti policie a dalších orgánů činných v trestním řízení). Ochranu osobních údajů upravuje v ČR primárně zákon č. 101/2000 Sb., který implementuje evropskou směrnici z roku 1995. Z této směrnice koncepčně vychází i nové Obecné nařízení, takže jejich základní struktura a klíčové instituty jsou do značné míry podobné. Po stanovení působnosti a definicích jsou pojednány principy nebo zásady ochrany dat, pak práva subjektu údajů, povinnosti správců a zpracovatelů, mezinárodní transfery, dozorové úřady a jejich spolupráce, soudní a správní ochrana, odpovědnost a sankce, sektorová ustanovení. GDPR je nařízení EU, nahradí tedy český zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přestože bude přijat nový zákon o zpracování osobních údajů, primárním předpisem v oblasti ochrany osobních údajů bude přímo nařízení. Některé povinnosti zaváděné obecným nařízením jsou však zcela nové (mj. povinnost zpracovávat záznamy o činnostech zpracování osobních údajů a v některých případech jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů). Ministerstvo vnitra se v rámci metodické podpory adresátů právní úpravy zaměřilo především na oblast veřejné správy. Nejvýznamnější množinou cílových příjemců metodické podpory jsou územní samosprávné celky. 

 

www.photovideoclient.com