Náměty k vylepšení

Pro naše zákazníky se snážíme neustále vylepšovat program, tak aby nabízel potřebné funkce a byl maximálně využitelný pro vaše potřeby. Pokud vás tedy napadne jak program ještě vylepšovat, tak vyplňte prosím formulář, do kterého napíšete co vám v programu schází.

Náš tým poté připomínky bude vyhodnocovat a případně se je budeme snažit zapracovávat pokud to bude možné a proveditelné.